Έλεγχος τιμήςNEWLAND NQuire 200

NEWLAND NQuire 200

Το τερματικό πληροφοριών πελάτη NQuire 200 / Price Checker έχει σχεδιαστεί για ανάγνωση / σάρωση, ενημέρωση και αλληλεπίδραση με τον πελάτη. Είναι εξαιρετικό για την επικοινωνία τιμών, πληροφοριών προ..

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)